Zasílání příspěvků do sborníku Speleofórum 2018

Vážení autoři,

uzávěrka pro zasílání příspěvků do sborníku 2018, která byla stanovena na 17. 12. 2017, se rychle přibližuje. Při psaní a zasílání vašich příspěvků věnujte prosím pozornost novým pokynům pro autory, které je nutné bezpodmínečně dodržet, aby bylo zajištěno včasné a řádné vydání sborníku. 

Nové pokyny naleznete zde.

Příspěvky  prosím zasílejte na adresu:  redakce@speleo.cz

Za pochopení děkuje vaše ediční rada.