13C, cvičení stanice Morava - 20.1. 2018

První letošní cvičení záchranářů SZS, stanice Morava proběhlo v jeskyni 13C. Vlastní program cvičení byl zaměřen zejména na nácvik transportu zraněné osoby metodou protiváhy, dle metodiky SSF za použití nosítek typu Nest a Skedco. Vystrojeny byly, po předchozí přípravě, lezecké cesty podzemního trenažeru v Dómu Halucinací.
Součástí cvičení bylo i zapojení čekatelů SZS. Figuranti v nosítkách Kosíková, Čech.

Všichni účastníci byli před zahájením akce v 9:00 na základně Dittrich seznámeni s problematikou lokality a plánem průběhu cvičení. Po sestupu do jeskyně až k aktivnímu toku Bílé vody, proběhla instruktáž vytvoření kotvení typu LSS na 2 nebo 3 body na zde instalovaných fixních bodech. Dále se celá skupina rozdělila na dvojčlenná družstva (regulátor\protiváha). Tato družstva obsadila stanoviště ve vertikále Dómu Halucinací a po zabalení obou figurantů do nosítek, byl zahájen transport vzhůru metodou "counterweight", kdy cílem bylo vytáhnout obě nosítka na "ponton". Akce v jeskyni ukončena v 16:30
Debriefing proběhl v odpoledních hodinách v rámci výroční schůze, která se poprvé uskutečnila na nové základně SZS Morava v Rudici.

Photo 13C & Annual meeting:

                                                                                                                                                 (vložil Bělehrádek - Morava)