13C, Moravský kras - 09.10. 2021

V sobotu 9. 10. 2021 proběhlo další z řady společných cvičení Speleologické záchranné služby ČSS (SZS), stanice Morava a Hasičského záchranného sboru (HZS).
Akce se zúčastnilo celkem 17 příslušníků HZS z 3 krajů.
Jako cvičná lokalita byla tentokrát vybrána jeskyně 13C v Moravském krasu. Zde je v Dómu halucinací instalován přírodní lezecký trenažér.
Na začátku členové SZS seznámili účastníky s lokalitou a s vybavením které SZS používá a bude použito v průběhu tohoto cvičení (nosítka Petzl Nest, tepelný oblek, tepelný stan,…).
Následně byl dohodnut plán cvičení a účastníci byly rozděleny do týmu ASV (assitance aux victime) a čtyř transportních týmů.
Jako prvý do jeskyně sestoupil ASV tým, jehož úkolem bylo najít postiženého, poskytnout mu pomoc a zabezpečit mu maximální komfort i za použití tepelného stanu.
Po připravení transportní cesty, byl zahájen transport postiženého na povrch za použití nosítek Petzl Nest.
Po ukončení akce proběhlo vyhodnocení, kde účastníci sdíleli své poznatky a náměty na zlepšení do budoucnosti.

                                                                                                                                             (vložil Bělehrádek - 12.10.21)