Čeřinka, Český kras - 16.5. 2020

     V sobotu 16. května 2020 proběhla další z řady cvičení stanice Čechy. Po vynucené pauze, z důvodu zdravotní situace v ČR, jsme obnovili činnost cvičnou záchrannou akcí v 75m hluboké Palachově propasti.

   V propasti bylo instalováno koncem minulého roku nové kotvení pro překonání jedné z nejobtížnějších částí - puklinové chodby vedoucí do Říceného dómu ve středních partií jeskyně.
   Propast se sestává z puklinových chodeb s velmi členitým průběhem a výskytem velkého množství tekutého sedimentu, který komplikuje pohyb v propasti.
   Cvičení bylo zahájeno seznámením s plánem cvičení a rozdělení do družstev, která si dle zadaných úkolů nabalila potřebný materiál. Celá propast byla rozdělena do 4 úseků, na kterých operovala jednotlivá družstva. Transport probíhal z nejnižších částí propasti s výskytem největšího množství tekutých sedimentů. Po vystrojení celé propasti proběhl bezproblémový transport přes nově vystrojené části propasti. Během cvičení probíhala komunikace pomocí stanic Nikola.
   Cvičení bylo ukončeno mytím materiálu.


 

(foto Pavel Kubálek, zapsal M.Novák - velitel stanice)