Čerpací pokus v Rudickém propadání - září 2020

 Po mnoha měsíčních přípravách proběhl, na konci září 2020, společný výcvik složek IZS (Speleologická záchranná služba, HZS Jihomoravského kraje a vybrané sbory dobrovolných hasičů JmK) v jeskyni Rudické propadání.
Námětem a rozsahem šlo o unikátní akci, která byla realizována v ČR poprvé. Hlavním cílem bylo čerpání vody zatopeného sifonu ve vzdálené části jeskyně, v hloubce přes 100m pod povrchem. Vyčerpání vody bylo předpokladem pro vytvoření cesty pro záchranu osob, uvězněných v prostorách za sifonem. 
Celá akce trvala nepřetržitě více než dva dny. Bylo nataženo více jak 800m elektrického kabelu, pro napájení soustavy čerpadel. V jeskyni byla zřízena dvě plnohodnotná stanoviště s tepelnými stany a prostředky pro poskytnutí první pomoci. Komunikace mezi stanovišti a povrchem byla zajištěna bezdrátovým systémem TPS Nicola (fr.). Akci komplikovala nepřízeň počasí a také nutnost přijmout striktní opatření k zamezení šíření Covid-19.
Cvičení posunulo, v oblasti přípravy na případnou záchrannou akci obdobného rozsahu a charakteru, všechny zúčastněné složky Integrovaného záchranného systému o velký krok dopředu. Díky tomuto cvičení získaly cvičící složky řadu nových zkušeností. Zároveň byly zjištěny určité limity, z nichž vyplynuly poznatky, kam směřovat další kroky při přípravě na řešení případných mimořádných událostí obdobného charakteru. To se týká nejen organizace a řízení záchranné akce a zlepšování záchranářských postupů, ale i plánování pořizování potřebného vybavení a zařízení.

                                                                                                                                          (vloženo listopad 2020 - Bělehrádek)