Český kras - 19. až 21.11. 2021

  O víkendu 19. až 21.11. 2021 proběhlo v Českém krasu v jeskyni Na Javorce součinnostní cvičení SZS stanice Čechy a stanice Morava.
   Akce se zúčastnilo 24 záchranářů, kteří byli rozděleni do 3 družstev ve složení, které by odpovídalo reálné situaci. První družstvo bylo složeno ze záchranářů stanice Čechy, kteří by pravděpodobně na místo dorazili jako první. Družstvo mělo za úkol značení cesty jeskyní a kontrolu lanové cesty. Svůj pohyb hlásilo do stanu velení, které podle toho řídilo pohyb dalších družstev.
   Ostatní družstva byla smíšená, měla za cíl pohyb po jeskyni pomocí připraveného značení a posun po jeskyni pomocí koordinace s velitelským stanovištěm zbudovaným nad jeskyní. Hlavní náplní cvičení byl, kromě seznámení s jednou z nejnáročnějších místních jeskyní, nácvik orientace, průstup neznámou a komplikovanou jeskyní s nácvikem komunikace mezi jednotlivými týmy a povrchovým velením, včetně vyřešení komfortu při prodlevách při činnostech v podzemí.
   Kromě vlastního cvičení v jeskyni Na Javorce bylo přínosné samotné setkání členů, čekatelů a sympatizantů SZS večer po cvičení, během kterého se probrala a důkladně prodiskutovala snad všechna aktuální speleotémata. Probírala se metodika, srovnání starých a nových speleopomůcek, ECRA, speleopojistky atd.


(zapsal : M. Novák - velitel SZS stanice Čechy, vloženo: 29.11. 2021)