Český kras - 4.11. 2021

   Dne 4.listopadu 2021 se uskutečnilo další z řady pravidelných cvičení SZS – HZS. Lezecká družstva HZS z několika krajů v počtu 25 lidi v součinnosti se členy SZS stanice Čechy absolvovala nácvik  záchranných technik v podzemí.
   Po krátké instruktáži, seznámení s terénem a používanými technikami SZS proběhlo samotné cvičení. Účastnici byli rozděleni do 3 družstev, kdy jedno v propasťovité jeskyni Čeřinka procvičovalo pohyb ve vertikálních částech jeskyně s extrémním výskytem bahna a mnoha technickými lanovými úseky a další dvě družstva z rozdílných částí jeskyně Arnoldka absolvovala cvičný zásah s nácvikem transportu zraněné osoby.
 Č
lenové HZS s mírnou korekcí a radami členů SZS zvládli celé cvičení bez problémů.


(vloženo: 8.11. 2021 - Ivo Záruba)