Cvičení SZS (stanice Morava) - 17.1. 2015

Dne 17. 1. 2015 proběhlo cvičení SZS stanice Morava. Cvičení bylo tematicky zaměřeno na prezentaci poznatků a vědomostí získaných během stáže ASV ve Francii konané ve dnech 12. – 16. 11. 2014, které se účastnili čtyři členové SZS, stanice Morava (Buček, Jadvidžák, Kovačič, Pernica) a následní praktické cvičení v jeskyni.

Hlavním cílem bylo vyzkoušet systém fungování a postupy ASV týmu při záchranné akci. Důraz se při cvičení nekladl na lékařskou stránku pomoci postiženému. Předmětem cvičení nebylo upravovat postupy nebo materiál pro podmínky v České republice (střední Evropa). Úprava na lokální podmínky bude předmětem následných diskusí a případně dalších cvičení.

Zhodnocení akce

Účastníci cvičení si po teoretické části prakticky, v jeskyni za reálných podmínek, vyzkoušeli činnosti a postupy ASV týmu při záchranné akci dle metodiky SSF. Účastníci zvládli praktickou část bez závažnějších nedostatků, pochopili principy fungování ASV týmu a v průběhu cvičení byl zřejmý pokrok v součinnosti mezi členy týmu.

(vloženo 8.3.2015 - stanice Morava, Bělehrádek)