Info z proběhlého taktického cvičení IZS - 25.4. 2019

 Členové Speleologické záchranné služby ČSS, stanice Morava, byli ve čtvrtek dne 25.4.2019 aktivováni k účasti na taktickém cvičení IZS nazvaném "Záchrana osob z běžně nepřístupné Jeskyně".
Akce proběhla v západní části tzv. Macošské plošiny na lokalitě Meisselův (Jalový/Hedvábná) závrt.
Obecným cílem celé akce bylo otestování reálné spolupráce základních složek IZS a složek ostatních, zejména pak: SZS + JSDH + HZS + ZZS + PČR.
Cca v 18:05 se nad Moravským krasem rozezvučely svým pronikavým hlasem sirény, svolávající dobrovolné a profesionální hasiče. Během několika minut se prašné cesty v trojúhelníku Macocha-Ostrov-Městikáď plní rychle přijíždějícími vozidly hasičů, záchranářů a policie. Úkolem přítomných bylo nalézt 3 osoby. Dvě nacházející se v podzemí, třetí ztracenou v lese, když šla pro pomoc.
Taktické cvičení bylo rozděleno na dva úseky. Na prvním místě osoby v podzemí. První zraněný byl z podzemí vytažen na povrch během několika minut. Záchrana druhého zraněného se protáhla až do cca 23:30h. Pro komunikaci mezi podzemím a povrchem bylo založeno bezdrátové spojení zařízením Nicola (fr.). Kvalitu spojení negativně ovlivňovalo poměrně velké sucho, kdy bylo potřeba elektrody antén na povrchu zalévat vodou.
Na druhém úseku pátrali policisté po ztraceném muži v okolních lesích. Tento byl nalezen až za tmy, po cca dvou hodinách pátrání.

Situační fota:                                                                                             (vloženo 26.4. 2019 - Bělehrádek)