Javoříčské jeskyně - 19.3. 2011

Dne 19.3.2011 se uskutečnilo pravidelné cvičení SZS stanice č.2 Morava.

Akce proběhla v sobotu v Javoříčských jeskyních. Účastníci se seznámili s pracovními lokalitami:

  • Hlinité jeskyně
  • Lví jáma

Zahájení akce proběhlo v 10:00. Na povrchu před budovou vchodu do Javoříčských jeskyní bylo utvořeno jediné družstvo, které si stanovilo cíl transport materiálu přes očekávané úžiny při vertikálním sestupu do nepřístupné části tzv. Hlinitých jeskyní. Vzhledem k absenci vhodného "tuhýka" s proporcemi očekávaných úžin, bylo přesto rozhodnuto k transportu vaků s materiálem. Lokalita je četně navštěvovaným pracovištěm a simulace transportu zraněné osoby zde bylo na místě. Přes nepříjemnosti ze zaseklými transportními vaky, skupina\družstvo dosahuje spodního patra v relativně rychlém čase. Po krátkém průstupu horizontální částí, nalézáme do komínu, kde kontrolujeme stávající kotevní body. Od zabalení figuranta do nosítek po rozvaze upouštíme, protože je zřejmé, že by musela být transportována mimořádně hubená persona, která by se i s nosítky SKEDCO profiltrovala přes úzká místa. Rezult při opuštění této části zní: mikronálože při ostré akci a dostatečná zásoba kvalitních prostředků pro doplnění kotevních bodů na únosnou mez.

Při návratu na povrch cca 15:30, byla navštívena část jeskynního komplexu, tzv.Lví jáma, s aktuálně nejdelší vertikálou v oblasti. Lezecké družstvo však na dvou místech muselo podstoupit zkoušku psychickou, neb se zde nachází dvě zaškrcení, úžiny, které nemilosrdně kalibrují průstup do další části. Konečné doslanění na dno je velmi pěkné, avšak případná ostrá akce s transportem zraněného by se bez destručních metod také neobešla.

(vloženo 27.3.2011 stanice Morava, Bělehrádek)