Mezinárodní seminář jeskynní záchrany - 1 až 3.11.2013

Ve dnech 1. -.3.11.2013 proběhl v Moravském krasu mezinárodní seminář jeskynní záchrany, který navázal na loňský seminář, který se konal v Nízkých Tatrách na Slovensku.

Semináře se účastnilo 24 členů Speleologické záchranné služby ČSS, 6 příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, 4 členové Horské záchranné služby ze Slovenska, 4 členové Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) z Polska a 7 členů Magyar Barlangi Mentőszolgálat z Maďarska.

Hlavní náplní tohoto semináře byla výměna praktických zkušeností s používaným materiálovým vybavením zabezpečujícím tepelný komfort postiženého, prezentace GŘ HZS ČR ohledně systému, jakým ČR přijímá / vysílá pomoc v případě mezinárodní záchranné akce a společné součinnostní cvičení v jeskyni.

V pátek 1.11.2013 dopoledne se účastníci sešli na chatě Macocha, kde je uvítal Roman Šebela, náčelník SZS ČSS. Po krátké prezentaci jeskyní Moravského krasu a SZS ČSS následovala prezentace jednotlivých záchranářských služeb. Každá organizace představila vybavení, které používá pro zajištění tepelného komfortu postiženého v nosítkách a také tepelný stan zajištění tepelného komfortu při ošetření postiženého v jeskyni. Účastníci zároveň vedli diskusi k jednotlivým materiálům, postupům a vyměňovali si praktické zkušenosti. Následně lékař stanice SZS ČSS stanice Morava MUDr. B. Kala vedl přednášku o hypotermii.

Posledním bodem moderované části byla prezentace HSZ ČR (plk. Ing. P. Oháňka náměstek pro IZS HZS JmK, plk. Ing. V. Kovář vedoucí oddělení IZS, plk. Ing. L. Rašovská vedoucí oddělení IZS GŘ HZS), kde prezentující uvedli zákonné možnosti a systémové postupy GŘ HZS ČR přijímání a vysílání pomoci ze/do zahraničí.

V sobotu 2.11.2013 proběhlo součinnostní cvičení v jeskyni Skleněné dómy. Cílem cvičení bylo prověření uskutečnění záchranné akce v mezinárodním měřítku. Cvičení bylo zahájeno ráno v 9hod. seznámením účastníků semináře s lokalitou a základní informací o postiženém. Ten se nacházel v dómu zvaném Katedrála, cca 130m pod povrchem. Postižený utrpěl poranění při pádu z výšky 2-3m a zůstal při vědomí. Na základě těchto informací velitel cvičení určil týmy záchranářů a jejich personální složení. Byl vytvořen ASV tým (Assistance Victim Team), tým spojařů a 4 transportní týmy. Do jeskyně jako první vyrazil (10:30) ASV tým a spojaři. Následně vyrazili transportní týmy, fotograf, kameraman, pozorovatel a také zástupce ochrany přírody. V mezičase HZS ČR zřídil týlové zázemí nedaleko vchodu do jeskyně, kde bylo umístěno velení cvičné záchranné akce. Ve 12:30 bylo navázáno telefonické (drátové) spojení mezi povrchem a týmem 4. Jako jedna z prvních informací předaných povrch (lékaři) byla zpráva o zdravotním stavu postiženého. Zraněný byl dopraven do tepelného stanu, kde čekal na vystrojení transportní cesty. Transport samotný započal v 14:15 a nosítka s postiženým dorazila na povrch v 16:02.

Akce byla ukončena zhodnocením celého cvičení, kde se velitelé družstev, lékař, figurant, pozorovatel a velitel zásahu vyjadřovali k průběhu akce. Následní neformální diskuse pak probíhala do nočních hodin.

V neděli 3.11.2013 ráno proběhlo krátké zhodnocení celého semináře. Zahraniční účastníci pak exkurzně sestoupili do propasti Macocha, část domácích účastníků se věnovala mytí a úklidu materiálu.

Shrnutí

Průběh a náplň mezinárodního semináře byl pozitivně hodnocen všemi zúčastněnými. Seminář posloužil pro výměnu informací o materiálovém vybavení, praktických postupech při záchraně a navázání osobních kontaktů. Účastníci se jednoznačně shodli na nutnosti opakování součinnostních cvičení (příští rok v Maďarsku), aby v případě mezinárodní záchranné akce byly jednotlivé záchranné týmy plně kompatibilní. Zároveň se účastníci shodli na potřebě dořešení legislativních záležitostí, aby byla vzájemná pomoc rychlá, bezproblémová a především efektivní.

Sepsal S.Kovačič, v Brně 5.11.2013
Revize: L.Matuška, I. Záruba, P.Polák

(foto : Z. Šlahůnek, vloženo 5.11.2013 - Záruba)