Mezinárodní seminář jeskynní záchrany - 28 až 30.10.2015

 V termínu 28.- 30. října 2015 proběhlo další z řady společných cvičení v rámci V4 – Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko.

Cílem těchto setkání je vzájemná komunikace mezi všemi stranami, výměna názorů a informací, řešení aktuálních problémů v oblasti záchrany v jeskyních a v neposlední řadě i společný cvičný zásah spojený s transportem zraněného.

Organizace letošního cvičení připadla na „polskou stranu“, kterou zabezpečuje organizace TOPR – Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe se sídlem v podtatranském městě Zakopane.

 28.10. – sraz všech účastníků na bázi TOPRu v Zakopanem.

Po ubytování, seznámení se zázemím, vybavením a používaných prostředcích, proběhly prezentace jednotlivých stran formou diafonových a video projekcí.

Následně byli všichni účastníci seznámeni s lokalitou vybranou pro cvičný zásah, kterou byla zvolena Jaskinia Czarna, nacházející se ve svahu Koscieliskej doliny ve výšce 1350 m.n.m.

Během teoretické přípravy byly rozvrženy jednotlivé teamy, dle daných úseků a stanovena taktika pro samotný cvičný zásah v jeskyni.

 9.10. – příprava jednotlivých teamů dle předchozího rozdělení, příprava materiálu. Na přesun pod jeskyni byla použita záchranářská vozidla Land Rover.

Skupiny postupně vyráželi do terénu dle rozdělení. Od posledního místa dosažitelného auty, je potřeba ještě překonat převýšení cca 300m příkrým lesnatým a skalnatým terénem.

Po dosažení vchodu do jeskyně všemi členy záchranných teamů začínají postupně dle taktiky všichni odcházet do jeskyně.

Jeskyně Czarna je jeskynní systém o délce chodeb cca 6500m s převýšením 303m. Jedná se o členitou víceúrovňovou jeskyni s několika vchody, kde v průběhu transportu je zapotřebí použít jak vytahovací, tak spouštěcí techniky. Právě pro tento charakter je jeskyně velmi vhodná jako cvičný terén pro podobné cvičné akce. Po dosažení určených míst teamy záchranářů byla vyhodnocena situace, stanoven postup transportu v daném úseku a následně instalována jednotlivá lanová stanoviště. Po kompletním připravení trasy všemi teamy bylo započato s transportem. Vlastní transport proběhl bez problémů a po 3 hodinách byla nosítka s postiženým na povrchu. Akce celkem trvala 8 hod, včetně výstupu k jeskyni a zúčastnilo se jí 23 jeskynních záchranářů. Ve večerních hodinách proběhlo zhodnocení akce a přínosu podobných setkání jednotlivých teamů. Následoval společenský večer s barbecue až do ranních hodin.

 30.10. – Po prohlídce vrtulníkové základny TOPRu poblíž nemocnice v Zakopaném, proběhla exkurze do jeskyně Szczelina Chocholowska ve stejnojmenné dolině.

Po vřelém rozloučení se v podvečerních hodinách všichni rozjeli do svých domovin.

 

(vloženo 04.11.2015 - Bělehrádek)