Mimořádné taktické cvičení IZS, Sloup v MK - 30.11. 2016

Dne 30.11.2016 v dopoledních hodinách proběhlo taktické cvičení v běžně nepřístupné části jeskyně Sloupsko-Šošůvské, resp. v tzv. "adrenalinové" prohlídkové trase.
Hlavním garantem akce bylo HZS JmK.
Akce měla vytyčených několik zásadních cílů:
>prohloubení schopností velitelů jednotek PO k řízení sil a prostředků požární ochrany
>prohloubení schopností velitelů a vedoucích složek IZS při společném řízení a koordinaci sil a prostředků
>prověření dojezdových časů jednotek PO
>seznámení cvičících s problematikou zásahu v podzemí
>nácvik možností spojení z jeskyně na povrch
>procvičení záchrany osob pomocí lezecké techniky
>vytvoření týlového stanoviště a zázemí pro dlouhodobý zásah

Zúčastněné složky zde využili kromě obvyklé techniky též vrtulníku Bell 412 Delta 2 a týlový kontejner. Celá akce byla plně v režii HZS JmK. Členové SZS ČSS Morava zde měli možnost v podzemí odzkoušet bezdrátový telefon typu Nikola.