Netopýří jeskyně (Český kras) - 22.5. 2014

Zpráva o společném cvičení Hasičského záchranného sboru - územního odboru Beroun a Speleologické záchranné služby – stanice Čechy

Dne 22.5. 2014 se uskutečnilo společné cvičení lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru (HZS) - ÚO Beroun a Speleologické záchranné služby (SZS) - stanice Čechy.

Cílem cvičení bylo zkvalitnit spolupráci při zásahu u nehody v podzemí, na které se SZS specializuje.

Déle pak šlo o vzájemné zjištění sil a prostředků, se kterými disponují jednotlivé subjekty.

Námět cvičení – Simulace nehody v jeskyni

Jako cvičný terén byla vybrána Netopýří jeskyně v lomu Chlum, nacházející se nad obcí Srbsko.

„Zraněná osoba po pádu“ z pevného žebříku cca 300 metrů od vchodu do jeskyně. Při zásahu bylo nutno použít lanové techniky pro vyproštění zraněné osoby ve vertikálních stupních.

Průběh cvičení

8:00 - Sraz všech účastníků cvičení ve skladu SZS v obci Srbsko, seznámení členů lezecké skupiny HZS – ÚO Beroun se strukturou SZS, počtem členů, materiálovým vybavením a používanými technikami.
8:45 - Přesun do lomu Chlum, seznámení s tématem cvičení, rozdělení do jednotlivých družstev, rozdělení materiálu.
9:30 - Zahájení cvičné záchranné akce, do jeskyně postupně vstupují jednotlivá družstva s danými úkoly v jeskyni.

Družstva operovali ve složení

  • družstvo 1- ASV tým, asistence a zabezpečení postiženého, zbudování tepelného bodu/stanu/ v jeskyni, stabilizace, ošetření a příprava zraněného na transport, fixace do nosítek
  • družstvo 2 – první transportní skupina, vystrojení lanového úseku těsně nad postiženým, transport zraněného jeskyní pod druhý lanový stupeň
  • družstvo 3 – druhá transportní skupina, vystrojení druhého lanového stupně, transport zraněného na povrch

11:15 - Zahájení transportu zraněného od místa nehody.
12:45 - Zraněný dopraven ven z jeskyně.
13:00 - Seznámení členů SZS s materiálovým vybavením lezecké skupiny HZS - ÚO Beroun.
13:30 - Ukončení akce.

Závěr ze společného cvičení

Společné cvičení jednoznačně prokázalo své opodstatnění a to jak v rovině vlastní spolupráce při záchranné akci, tak i potřebu oboustranného seznámení s materiálovým vybavením a používanými technikami jednotlivých subjektů.

Tato spolupráce je žádoucí i do budoucna pro maximálně efektivní a rychlý postup při vlastních záchranných akcích v podzemí.

Společného cvičení HZS a SZS se účastnilo 11 členů HZS – ÚO Beroun a 5 členů Speleologické záchranné služby - stanice Čechy

Zapsal: Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy

(vloženo 3.6. 2014 - stanice Čechy, Záruba)