Rudické propadání, cvičení SZS Morava - 16.11. 2019

 Dne 16.11.2019 proběhlo v Moravském krasu cvičení Speleologické záchranné služby stanice Morava.

Cvičení bylo tematicky zaměřeno na seznámení zájemců z řad jeskyňářů s postupy a činnostmi SZS a mělo za cíl probudit v nich zájem o spolupráci ;o)

Průběh cvičení: v 9:00hod. ráno sraz u skladu SZS v Rudici. Za členskou základnu SZS bylo 7 osob, hostí 13. Následovala krátká informativní porada a seznámení všech s předpokládaným průběhem akce. Hosté byli seznámeni s pravidly bezpečnosti a museli podepsat "Prohlášení o pravidlech bezpečnosti". Každý host musel mít sedací úvazek a kravák a musel být buďto čekatel, nebo řádný člen ČSS. Po úvodu následoval cca v 10:30hod. sestup do podzemí.
Vlastní průběh cvičné akce v podzemí byl klasickou ukázkou technik SZS, tak jako při skutečném zásahu.
Tj. systém ASV, tepelný stan, dohled lékaře stanice, spojení Nicola, atd.. Hosté byli aktivně zapojeni do celého průběhu (ťuhýk, zkušenější jako pulley-mani, podpůrná obsluha lanových systémů, atd.). Ukončení cca v 15:00hod.

                                                                                                     (vloženo 16.11. 2019 - Bělehrádek)