Skleněné dómy (Moravský kras) - 20.4.

V rámci termínu Speleofóra proběhla přípravná akce na mezinárodní seminář v jeskynní záchraně, který proběhne na podzim v Moravské krasu.

V jeskyni proběhla revize stávajícího kotvení a byly instalovány nové lepené kotevní nerezové body určené nejen pro případné záchranné akce, ale i bezpečnější a komfortnější vystrojení jeskyně. Dokončení tohoto přestrojení bude provedeno ješte na několika akcí, které budou následovat v následujícím období.

(vloženo 23.4.2013 - stanice Čechy, Záruba)