Školení SZS Čechy - 15. až 16.1. 2022

    Lednové cvičení stanice Čechy proběhlo již klasicky jako dvoudenní cvičení se zázemím na Kubrychtově boudě v Českém krasu.
   Cvičení bylo věnováno zdokonalení SRT techniky na lezeckém trenažéru Tondy Zelenky v lomu Chlum a školení v první pomoci. Ve večerních hodinách proběhla výroční schůze stanice.


(vloženo 27.1. 2022 - Ivo Záruba)