Školení SZS Čechy - 18. až 19.1. 2020

    Klasicky třetí víkend v lednu byl ve znamení prvního cvičení SZS stanice Čechy.
Toto cvičení je koncipované jako dvoudenní, kdy jsou jak praktické tak teoretické nácviky spojeny se schůzí stanice.
   Cvičení bylo zahájeno v lomu Chlum na vnitřním trenažéru Chlum – Komora. Zde byly procvičovány základní a pokročilé techniky za použití SRT. Následně proběhly teoretické i praktické nácviky balení nosítek tipu Sked i Nest a použití komunikátorů Nikola.
   Následoval přesun na Kubrychtovu boudu a zde pokračovalo cvičení dalšími bloky – fixace postiženého, dlahování, páteřní deska, kyčelní pás atd., použití zdravotnických pomůcek: turniket, celox, izraelský obvaz. Teoretická část byla zakončena přednáškou zaměřenou na ASV materiál – vaky a jejich nabalení, obsahy a použití, stavba stanu, včetně spodního sendviče a tepelného komfortu.
   Cvičeni bylo zakončeno schůzí stanice, kdy byly probrány všechny náležitosti s chodem stanice spojené.
 

(zapsal : M. Novák, velitek stanice Čechy - vloženo 2.2. 2020)