Školení SZS Čechy - 20. až 21.1. 2024

    20. až 21.1. 2024 proběhlo první cvičení SZS stanice Čechy v roce 2024.
Cvičení bylo zahájeno na vnitřním trenažéru Chlum – Komora. Zde byly procvičovány základní a pokročilé techniky za použití SRT včetně nácviku záchrany z lana. Následně proběhl nácvik balení nosítek typu Sked i Nest, stavby tepelného stanu a práce s komunikačním zařízením Nikola.
   Následoval přesun na Kubrychtovu boudu, kde se pokračovalo zdravovědou a seznámením s novými technickými pomůckami pro SRT.
   Cvičeni bylo zakončeno schůzí stanice.


 

( Ivo Záruba, stanice Čechy - vloženo 1.2. 2024)