Školení SZS Čechy - 21. až 22.1. 2023

    20. až 21.1. 2023 proběhlo prvního cvičení SZS stanice Čechy.
Cvičení bylo zahájeno na vnitřním trenažéru Chlum – Komora. Zde byly procvičovány základní a pokročilé techniky za použití SRT včetně nácviku záchrany z lana. Následně proběhl nácviky balení nosítek typu Sked i Nest.
   Následoval přesun na Tetínskou základnu jeskyňářů, kde se pokračovalo zdravovědou.
   Cvičeni bylo zakončeno schůzí stanice, kdy byly probrány všechny náležitosti s chodem stanice spojené.

 

( Ivo Záruba, stanice Čechy - vloženo 7.2. 2023)