Školení SZS (Český kras) - 18 až 19.1.

Ve dnech 18. - 19. ledna proběhlo další pravidelné dvoudenní cvičení stanice.

Cvičení bylo zaměřeno na nové záchranné a sebezáchranné techniky používané SSF, používání speciálních uzlů, záchrana z lana atd. Pro nácvik byl zvolen trenažér ZO 1-06 v lomu Chlum v jedné z podzemních komor v lomové stěně.

Dále bylo nejprve teoreticky a následně přímo v jeskyni – Podtraťové propasti procvičováno rozšiřování úžin pomocí mikronáloží.

V rámci teoretické přípravy bylo s lékařem stanice konzultováno nové tepelné zabezpečení, podzemní tepelný bod – stan a techniky používané k zabezpečení tepelného komfortu zraněného.

Proběhla též schůze stanice a promítání filmů se záchranářskou tematikou.

Zapsal : Novák Michal

(vloženo 22.1.2013 - stanice Čechy, Záruba)