Školení SZS (Český kras) - 19 až 20.1.

Třetí víkend v lednu se již tradičně uskutečnilo dvoudenní cvičení SZS stanice Čechy a to na Kubrychtově boudě v Českém krasu.

Během cvičení byly procvičovány jednotlivé záchranářské techniky a byl přítomen i lékař stanice. Ve večerních hodinách proběhla schůze stanice.

Druhý den byla přímo v terénu (v Petzoldově jeskyni a v jeskyni Propad na Chlumu) procvičována technika rozpojování pomocí pyropatron. Během nácviku této činnosti byla průběžně sledována i koncentrace CO2 digitálním měřidlem. Ve dvou družstvech proběhlo cvičné rozšiřování úžin a destrukce volných bloků. Bylo vystříleno cca 200 patron v 50 odstřelech. Většina členů stanice si zdokonalila tuto techniku, která je vhodná mimo jiné i pro záchranářské účely.

(vloženo 22.1.2013 - stanice Čechy, Záruba)