Školení SZS (stanice Čechy) - 6. až 8.2. 2015

 Ve dnech 6 až 8. února se uskutečnilo reciproční školení členů SZS stanice Čechy a Horské služby Šumava - okrsek Zadov.
 Po loňském společném cvičení v terénech, které obhospodařuje SZS stanice Čechy v oblasti Českého krasu, proběhlo cvičení zaměřené na činnosti a techniky používané Horskou službou.
 Dvoudenní cvičení bylo rozděleno na několik bloků. Po vlastním seznámením s danou oblastí a obecnou problematikou Horské služby se společně absolvoval celodenní pohyb volným terénem za použití skialpinistického vybavení. Ve volném terénu proběhlo sondování sněhových profilů za použití kluzného bloku a kompresního testu. Následovala teoretická část věnovaná lavinové prevenci a hodnocení lavinového nebezpečí.
 Další den proběhl nácvik praktických dovedností používaných HS při záchranných pracích. Za pomocí svozných prostředků (kanadské saně Tyromont, saně Akia) si členové SZS za dohledu členů HS vyzkoušeli techniky svozů, včetně zafixování zraněného. Dalším bodem byla lavinová prevence, včetně techniky vyhledání postiženého, práce s lavinovými vyhledávači, sondami atd.
 Akce byla velmi přínosná a členové SZS, jako jedna ze složek IZS, rozšířili své znalosti v tomto druhu záchranářské činnosti.

(zapsal M. Novák - velitel stanice Čechy)

(vloženo 14.2.2015 - stanice Čechy, Záruba)