Součinnostní cvičení stanic SZS - 20.11. 2010

Dne 20.11. 2010 proběhlo součinnostní cvičení všech stanic SZS v Rudickém propadání (Moravský kras). Této akci předcházely dvě přípravné akce, při kterých byla stanovena trasa cvičení a ve vstupních částech jeskyně tzv. Horní chodbě nainstalováno pro potřeby SZS 11 nových lepených kotvení Petzl Collinox.

Úkolem cvičení bylo zdokonalení součinnosti jednotlivých stanic pri cvičné záchraně zraněného jeskynáře z Rudického dómu, včetně ověření možnosti rádiového spojení během akce s povrchem pomocí heyphonu.

Akce byla zahájena v 9,15. Záchranáři byli rozděleni do tří družstev s dílčími úkoly:

první družstvo

  • 10 záchranářů
  • úkol: ošetření zraněného, včetně přípravy pro transport a vlastní transport horizontální částí jeskyně

druhé družstvo

  • 5 záchranářů
  • úkol: zajištění transportu "chodbou vzdechů"

třetí družstvo

  • 10 záchranářů
  • úkol: zajištění transportu vertikálními úseky z Hugonova dómu na louku nad jeskyní

Mimo úkoly, které plnily tyto družstva, bylo zajištováno radiové spojení s povrchem pomocí heyphonu a zajištována fotodokumentace průběhu cvičeni.

Časový průběh akce

85minut - cesta prvního družstva od vchodu Rudického propadání do Rudického dómu.

30minut - ošetření zraněné osoby, včetně zabalení do nositek a připravy na transport.

210 minut - transport zraněné osoby v nosítkách z Rudického dómu na louku nad jeskyní.

V 15,35 hod. byla ukončena tato cvičná akce v jeskyni - jeskyně je odstrojena a všichni účastníci jsou na povrchu.

Během celé akce byla ověřena možnost využití rádiového spojení s povrchem pro lepší koordinaci jednotlivých činností.

Po ukončení akce v jeskyni proběhlo zdravotní školení MUDr. Kaly zaměřené na problematiku speleozáchany.

Další fotky z akce ZDE.

(vloženo 20.11.2010 - stanice Čechy, Záruba)