Součinnostní cvičení stanic SZS, Moravský kras - 21. až 22.3. 2015

Ve dnech 21.-22.3.15 proběhlo v Moravském krasu připravované součinnostní cvičení stanic SZS Čechy a SZS Morava. Hlavním tématem cvičení bylo vše kolem ASV.

Někteří účastníci dorazili již v pátek. Ubytování pro přespolní bylo tradičně zajištěno v Rudici. V sobotu ráno 8:30 se zahájilo podle programu celé cvičení plánovaným krátkým seznámením s teorií v salonku restaurace Tumperek. Sebo Kovačič přednesl v dopoledním čase teorii systemu ASV podle francouzské SSF. Závěr přednášky patřil diskuzi. Následně proběhlo rozdělení přítomných záchranářů do konkrétních ASV týmů (ASV tým = 5 členů + ťuhýk + instruktor). Vzniklé 3 týmy si rozdělili a přebalili záchranářský a zdravotnický materiál, podle SSF.

Po obědě následoval přesun vozidly k nedaleké lokalitě jeskyni Býčí skála. Zde zhruba v rozmezí 3 hodin proběhla simulace reálných situací v podzemí, při kterých bylo využito nabytých znalostí s důrazem na pečlivé provádění jednotlivých kroků podle ASV (tedy rozdělení úkolů v týmu, lokalizace zraněné osoby, postavení tepelného stanu, ošetření poranění, provedení zápisu informací, předání informací, příprava nosítek k transportu atd...).

V odpoledních hodinách již opět v salonku proběhla diskuze nad systémem ASV a jeho případnými modifikacemi na podmínky v ČR.

Pro neděli pak byl připraven praktický nácvik záchrany zraněné osoby v podzemí. Na akci byla vybrána jeskyně Piková dáma. Před vstupem byly sestaveny 2 týmy, které měly za úkol důsledně během cvičení dbát na praktické provádění úkonů v podzemí podle ASV.

Závěr: program byl připravený tak, aby mohli všichni účastníci cvičení sdílet znalosti přivezené ze stáže ASV ve Francii. A dále pak v navazujících diskuzích řešit návrhy co zlepšit a které nové postupy případně začleňovat do daných standardů.

(vloženo 27.4.2015 - stanice Morava, Bělehrádek)