Součinnostní cvičení SZS, Moravský kras - 24.11. 2018

Poslední cvičení speleozáchranářů SZS v r.2018, součinnostní cvičení, proběhlo dne 24.11.2018 v jeskyních Břoušek (Sloup v Moravském krasu). Cvičení se kromě tuzemských speleozáchranářů stanic Čechy, Morava SZS ČSS a členů HZS, JSDH zúčastnili i záchranáři Grupy Walbrzysko-Klodskiej GOPR a delegácia zo Slovenska.
Toto "mezinárodní součinnostní cvičení" si po pečlivé přípravě dalo za cíl přiblížení reálné záchranné akci spojené s reciproční výměnou zkušeností.
Daná lokalita byla záměrně vybrána pro svoji členitost s možnostmi realizovat transporty nosítek vertikálními úseky, horizontálními traverzy, řečištěm podzemního aktivního toku Sloupského potoka atd.
Jeskyně a předpokládaná trasa transportu zraněného byla rozdělena podle jednotlivých týmů. Velitelé těchto týmů zodpovídali za bezchybný transport zraněného. Pro transport byla užita nosítka typu Nest (Petzl). Základním spojovacím článkem mezi podzemím a povrchem byla bezdrátová pojítka Nicola (fr.)
Vlastní průběh akce se opíral o základní schema: dohledání zraněného/zraněných v jeskyni, nácvik vyšetření zraněného s dozorem lékaře stanice (Mudr. B. Kala), systém ASV (tepelný stan/tepelné body), příprava/vystrojení transportní trasy. O nezávislou fotodokumentaci se postarali I. Flek a J. Dvořáček
Další info na F

                                                                (na základě zápisu sestavil V. Bělehrádek SZS Morava)