Souhrn cvičných akcí stanice Čechy v roce 2007

V roce 2007 stanice Čechy uskutečnila nebo se zúčastnila těchto akcí:

datum popis akce
20-21.1. Kubrychtova bouda - Český kras
Školení a schůze stanice SZS, povrchová exkurze okolo Jámových lomů.
17.2. Svatý Ján, Lilijicová jeskyně - Český kras
Tansport nosítek SKED z Lilijicové jeskyně. Nácvik ošetření zraněného.
17.3. Netopýří jeskyně - Český kras
Transport nosítek SKED z Katedrály na povrch, dostrojení nových nýtů a plaket v jeskyni.
1.4. Lom Amerika - Český kras
Lanový traverz a ukázky transportu zraněné osoby pod vodou v rámci akce pořádané Danem Hutňanem.
22.4. Jeskyně Hakeštejnka - Moravský kras
Nácvik transportu zraněné osoby ze dna jeskyně na povrch.
19.5. Centrální součinnostní cvičení stanice Čechy a HZS v lomu Chlum - Český kras
Nácvik transportu zraněných osob z jeskyně Srbské a Netopýří na povrch.
25.5. Portálová jeskyně - Český kras
Natáčení rekonstrukce zásahu SZS v Portálové jeskyni pro pořad "112" v tv Nova.
16.6. Lom Chlum - Český kras
Lezecký den pro členy ČSS. Trénink na vystrojené lomové stěně a traverzu. Exkurze do propojených jeskyní Srbské a Netopýří.
19.7. Lezecký výcvik HZS - Český kras
Účast členů na lezeckém výcviku HZS Beroun - lokalita Velká Amerika a Mexiko.
7.8. Nová propast u Koněprus - Český kras
Součinnostní cvičení SZS a HZS Beroun. Cílem akce bylo řešení problematiky pohybu a záchrany v podzemí za pomoci lanové techniky a úzká spolupráce mezi SZS a HZS. Cvičení bylo připraveno jako "skutečný" zásah s daným postupem - transport jeskyňáře po pádu z komína na konci hlavního tahu jeskyně.
18.8. Jeskyně Čeřinka - Český kras
Nácvik transportu zraněného z Horizontální chodby v Říceném dómu na povrch.
15.9. Podtraťová jeskyně - Český kras
Nácvik transportu zraněného z Nové lávky na cestu u řeky. Kontrola vystrojení lokality, osazení nového kotvení, Jeskyně Buml - osazení nového kotvení na začátku sestupu.
6.10. Setkání jeskyňářů na Tetíně
Lanový traverz přes Tetinskou rokli. Akce se zúčastnilo 80 účastníků setkání. Celkem byl traverz přejet 171krát.
17.11. Jeskyně Javorka - Český kras
Kontrola přístupové cesty, seznámení s novými objevy na této lokalitě a zhodnocení možnosti transportu zraněné osoby (možno pouze po rozšíření úžin a ohybů v celé lokalitě).
15.12. sklad SZS Srbsko -Český kras
Inventura a revize materiálu stanice.

(vloženo 27.3.2010 - stanice Čechy, Záruba)