Souhrn cvičných akcí stanice Čechy v roce 2008

V roce 2008 stanice Čechy uskutečnila nebo se zúčastnila těchto akcí:

datum popis akce
19.1. Nemocnice Beroun a Kubrychtova bouda
Zdravotní školení. Teoretická příprava rozpojování hornin patronkami. Speleoalpinismu - odborné dovednosti, ovládání pomůcek, použití, technické parametry. Práce s tlakovou lahví, manipulace, zásady kyslíku atd. Lokality západních Čech - potenciální nebezpečí, seznámení s lokalitami a jejich stavem.
20.1. Podtraťová jeskyně - Český kras
Praktický nácvik rozpojování hornin - rozšíření úžiny z dómu k lávce nad jezerem.
16.2. Tomáškova propast - Český kras
Nácvik transportu nosítek v propasti.
15.3. Barrandova jeskyně - Český kras
Cvičné ošetření a vytažení dvou zraněných figurantů a jejich spuštěné na cestu k řece. Cvičení se zúčastnili i tři členové SDH Plzeň - Koterov.
29.3. Velká Amerika - Český kras
lanový traverz a ukázky transportu zraněného pod vodou.
15.4. Jeskyně Buml - Český kras
Součinnostní cvičení s HZS Beroun. Cvičný transport nosítek od úžiny v jeskyni na dno lomu. Exkurze do Tříkrálové jeskyně.
17.5. Centrální součinnostní cvičení stanice Čechy a HZS v jeskyni Buml - Český kras
Přístupová cesta lomovou stěnou, portál jeskyně nově vystrojen lepenými kruhy. Cvičení se zúčastnilo 26 členů HZS Praha, Kladno, Plzeň.
14.6. Lezecký den na Chlumu - Český kras
Vystrojený trenažér v lomové stěně a lanový traverz. Exkurze do Srbské a Netopýří jeskyně. Akce se zúčastnilo 48 jeskynářů ČSS.
19.7. Palachova propast - Český kras
Kontrola lokality zaměřená na přípravu společného cvičení SZS Čechy a Morava.
5-7.9. "Stmelovací cvičení" - Totes Gebirge, Alpy
Výstup zajitěnou cestou na vrchol Spitzmaueru a Grosser Prielu.
20.9. Součinnostní cvičení SZS Čechy a Morava v Palachově propasti - Český kras
Transport figurantů z horizontálné chodby v Říceném dómu a ze dna propasti od jezera na povrch.
21.9. Jeskyně pod Javorkou - Český kras
Kontrola lokality, transport nových žebříků horním vchodem do nejnovějších objevů na konci Medové chodby. Osazení pěti lepených kruhů a tří nýtů na přístupovou trasu pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků propasti.
4.10. Setkání jeskyňářů na Tetíně - Český kras
Vystrojen traverz přes Tetínskou rokli. Akce se zúčastnilo 42 účastníků, kteří přejeli traverz celkem 94krát.
15.11. Lom Mexiko - Český kras
Deštivá jeskyně a Propast s okny - nácvik transportu zraněné osoby z Propasti s okny přes Zaječí chodníček na okraj lomu.
20.12. sklad SZS Srbsko -Český kras
Inventura a revize materiálu stanice.

(vloženo 27.3.2010 - stanice Čechy, Záruba)