Souhrn cvičných akcí stanice Čechy v roce 2009

V roce 2009 stanice Čechy uskutečnila nebo se zúčastnila těchto akcí:

datum popis akce
17.1. Kubrychtova bouda - Český kras
Zdravotní školení. Seznámení s novým materiálem nakoupeným pro stanici. Informace o novinkách v speleoalpinismu. Kontrola přiděleného materiálu.Schůze stanice - plán činnosti a nákupu nového materiálu, diskuze.
18.1. Plošina Amerika - Český kras
Kontrola jámových lomů a přístupových cest na jednotlivé lokality.
21.2. Školení u HZS Beroun + Nová propast na Damilu - Český kras
Společné zdravotnické školení s členy HZS. Odpoledne praktický nácvik transportu zraněné osoby ze dna propasti.
24.2. Jeskyně Na Kačáku - Český kras
Součinnostní cvičení s HZS Beroun zaměřené na transport zraněné osoby z konce Koridoru 2000. Během cvičení osazeny nové nášlapné trny nad propástku. Akce se zúčastnilo 12 členů HZS Beroun.
21.3. Pecoldův lom + Portálová jeskyně - Český kras
Seznámení s novými objevy v jeskyni "V suti" a exkurze do Pecoldovi jeskyně. Odpoledne seznámení s novými objevy v Portálové jeskyni.
18.4. Barrandova jeskyně - Český kras
Nácvik transportu zraněné osoby ze dna hlavního dómu. Během akce pořizována fotodokumentace profesionálním fotografem od sponzora (T-Mobile).
16.5. Nová propast na Zlatém koni - Český kras
Centrální součinnostní cvičení s HZS zaměřené na transport zraněných osob z jeskynního prostředí. Ukázky rozpojování hornin pomocí mikronáloží. Akce se zúčastnil HZS Beroun a HZS Benešov.
6.6. Týnčany
Účast na dni otevřených dveří - zabezpečení akce. Ukázky materiálu a vybavení stanice SZS Čechy.
20.6. lom Na Chlumu - Český kras
Lezecký den pro jeskyňářskou veřejnost zaměřený na výcvik jednolanové techniky a její procvičování pod dohledem záchranářů. Akce se zúčastnilo 28 lidí z řad ČSS a jejích příznivců.
15.8. lom Mexiko - Český kras
Lezecký výcvik zaměřený na kontrolu vystrojení lezeckých cest a jejich ošetření.
20.9. lom Mexiko - Český kras
Vystrojení lezeckých cest a lanového traverzu pro součinnostní cvičení IZS Jihočeského kraje.S vystrojením pomáhalo 6 členů IZS.
21.-23.9. Součinnostní cvičení SZS a IZS Jihočeského kraje
21.9.Seznámení s lokalitou a plánem výcviku. Bezpečnostní proškolení zaměřené na překonávání lanových cest a pohybu na traverzu.Zahájení praktického výcviku v lomové stěně a na traverzu. Večer přednášky a seznámení s novinkami firem Petzl a Singingrock. Účast 60 členů IZS Jihočeského kraje.22.-23.9. Pokračování ve výcviku na traverzu a v lomové stěně rozšířené o výcvik na vrtulníku (záchrana osob z traverzu, lomové stěny, nepřístupného terénu, vodní hladiny a létání v podvěsu). Večer přednášky a seznámení s novinkami firem Lanex a Icebreaker. Účast 60 členů IZS Jihočeského kraje ( policie, hasiči, zdravotníci a armáda).
17.10. Součinnostní cvičení SZS Morava a Čechy v Sloupsko-Šošůvských jeskyních - Moravský kras
Nácvik transportu zraněné osoby v nosítkách ze dna Naglovi propasti a zhotovení fotodokumentace z průběhu celé akce.
21.10. Český kras
Společně s HZS Beroun lokalizace některých potencionálně problémových jeskyní a revize příjezdových tras.
21.11. jeskyně Martina - Český kras
Kontrola lokality, vystrojení 2x nýt long life nad vstupní stupeň jeskyně, fotodokumentace cvičného zásahu SZS
19.12. sklad SZS - Český kras
Inventura a revize materiálu stanice.

(vloženo 10.1.2011 - stanice Čechy, Záruba)