Souhrn cvičných akcí stanice Čechy v roce 2013

V roce 2013 stanice Čechy uskutečnila nebo se zúčastnila těchto akcí:

datum popis akce
19.1. Kubrychtova bouda - Český kras
Školení a procvičování balení nosítek, přednáška doktora stanice, schůze stanice.
20.1. Jeskyně Propad a Petzoldův lom - Český kras
Nácvik mikrotrhacích prací.
1.2. Kutná Hora - Muzejní důl
Seznámení s lokalitou, osazení borháků nad riziková místa.
16.2. Jeskyně nad Kačákem - Český kras
Cvičný transport nosítek z Lůnové chodby před jeskyni.
8-10.3. Brno - trenažér HZS
Součinnostní cvičení stanic zaměřené na procvičení nových záchranářských metod dle SSF.
23.3. Kutná Hora - Muzejní důl
Dokončení vystrojení rizikových míst. Použito 18ks borháků, 45m ocelového nerez lana a 20m statického lana.
20.4. Skleněné dómy - Moravský kras
Příprava akce na přestrojení jeskyně pro podzimní součinnostní cvičení.
27.4. Tomáškova propast - Český kras
Procvičování nových technik dle SSF.
14.5. Srbské a Netopýří jeskyně - Český kras
Výcvik pohybu v jeskyni jednotky HZS - USAR Moravskoslezský kraj.
18.5. Lom Mexiko, Únorová propast - Český kras
Kontrola lokality, doplnění kotvení pro sestup do propasti.
20.5. Tetín - Český kras
Součinnostní cvičení složek IZS. Vyhledávání pohřešovaných osob v jeskyních pod Tetínem.
28.5. Srbské a Netopýří jeskyně - Český kras
Výcvik pohybu v jeskyni jednotky HZS - USAR Moravskoslezský kraj.
15.6. Chlum - Český kras
Lezecký den. Překonávání lezeckého trenažéru vystrojeném v lomové stěně pod dozorem a za pomoci členů SZS.
22.6. Skleněné dómy - Moravský kras
Dokončení vystrojení jeskyně pro mezinárodní cvičení záchranářů.
17-19.7 Český kras
Pomoc při zajištění předkongresových exkurzí v Českém krasu.
21-27.7 Mezinárodní speleologický kongres v Brně
Zajištění Speleoolympiády.
29-31.7. Mezinárodní seminář SZS v Moravském krasu
23.9. Lom Mexiko - Český kras
Vystrojení lanových cest pro cvičení IZS organizovaného LZZS Jihočeského kraje.
24-26.9. Lom Mexiko - Český kras
Výcvik pohybu po lanových cestách a překonávání traverzu. Nácvik transportu v podvěsu vrtulníku. Odstrojení lanových cest.
25.9. Malá Amerika - Český kras
Pomoc HZS při ostrém zásahu - transport osoby ležící ve vodě na dně lomu příkrým srázem na okraj lomu do přistavené sanitky.
5.10. Srbské a Netopýří jeskyně - Český kras
Kontrola lokality a doplnění kotvení.
18.10. Lom Chlum - Český kras
Cvičení lezeckých družstev HZS hl. města Prahy stanice 1, 6 a 7. Teorie a výcvik na lezeckém trenažéru a nácvik průstupu Netopýří jeskyní.
19.10. Srbské jeskyně - Český kras
Vstupní propast - nácvik nových technik tepelného zabezpečení zraněného - stavba zatepleného stanu pro ošetření.
1-3.11. Skleněné dómy - Moravský kras
Součinnostní cvičení se záchrannými týmy ze Slovenska, Polska a Maďarska.
5.11. Součinnostní akce HZS Beroun a SZS zaměřená na lokalizaci starých důlních děl, skalních věží a lezeckých stěn.
21.12. sklad SZS - Český kras
Inventura a revize materiálu stanice.

(vloženo 29.12.2013 - stanice Čechy, Záruba)