Speleozáchranáři se školili ve Francii - listopad 2018

Dne 18.11.2018 skončil International Cave Rescue Training Course 2018 realizovaný pod záštitou UIS a FSE. Hlavním organizátorem a pořadatelem byla francouzská SSF. Garantem vlastního průběhu byl prezident SSF Bernard Tourte.

Této akce se kromě speleozáchranářů z Chile, Brazílie, Irska, Izraele, Kanady, U.S.A., Španělska a Chorvatska zúčastnili též zástupci SZS ČSS a HZS Jmk Brno.

Náplň kurzu:
> technická cvičení s nosítky Nest v jeskyni a na povrchu (nejnovější techniky)
> ošetření a transport zraněného v jeskyni (teorie + praxe)
> seznámení s aktuální strukturou Speleo Secours Francais
> seznámení s rozdílnými komunikačními systémy (Pimprenelle, vysílačky, drátová pojítka)
> účast na velkém národním francouzském součinnostním cvičení speleozáchranářů

Komunikačními jazyky kurzu/stáže byla španělština, francouzština a angličtina. O překlad se staral Pascal Testas.

Foto:

                 (vložil Bělehrádek, stanice Morava)