Spirálka, cvičení SZS Morava - 19.5. 2018

V sobotu dne 19.05.2018 proběhlo plánované cvičení speleozáchranářů stanice SZS Morava. Tentokrát se jednalo o cvičení poměrně rozsáhlejšího charakteru. Lokalita, jeskyně Spirálka, byla zvolena pro svoji členitost. Jsou zde, za příznivého vodního stavu volné horizontální chodby, zúžená místa i vertikální úseky.
Zahájení bylo naplánováno na 9:00hod. ráno. Přípravy na akci a zároveň její koordinaci měli v režii členové ZO Plánivy. Tak jak se začínali sjíždět první členové, byly ustavovány jednotlivé týmy, družstva, skupiny. Stejně tak jak při skutečné záchranné akci.
Schéma akce bylo následující: několik potenciálně zraněných osob setrvávajících v podzemí, které bylo potřeba nalézt, zajistit, ošetřit a následně připravit na transport a dopravit na povrch. Uplatnění tedy nalezli pojítka Nikola pro bezdrátovou komunikaci povrch-podzemí, ASV, stavěli se tepelné stany (tepelné body), vyzkoušel se housenkový transport nosítek v členitých horizontálních koridorech, transport vertikálami systémem protiváhy atd. Důraz byl kladen mimo jiné na způsob ošetření zraněných osob, protiopatření při podchlazení, které se dalo očekávat atd. Vše pod dozorem lékaře stanice Mudr. B. Kaly.


 

                                                                                                                             (vloženo 25.5. 2018 - Věroslav Bělehrádek)