SZS se školila ve Francii - 12 až 16.11.2014

Ve dnech 12. – 16. 11. 2014 proběhla v La Chapelle en Vercors ve Francii mezinárodní stáž asistence postiženým (ASV = ASsistance aux Victimes) v jeskyních. Školení pořádala Francouzská speleozáchranářská organizace SSF (Spéléo Secours Français). Instruktory a garanty stáže byly Dominique Beau a Olivier Lanet.

Stáže se účastnili 4 členové SZS ČSS a 2 příslušníci HZS ČR, dále 8 jeskyňářů z Ruské federace a 3 lékaři z Rumunska.

Stáž byla rozdělena do jednotlivých bloků. Každý blok začínal teoretickou částí a vždy následovalo praktické cvičení v jeskyni, kde si každý účastník mohl v reálních podmínkách vyzkoušet jednotlivé techniky. Hlavní důraz byl kladen na přesné pochopení smyslu všech činností a technik. Jednotlivé bloky na sebe logicky navazovali. V průběhu stáže se postupovalo od nacvičování jednotlivých činností a následně ke spojení těchto činností účastníky do celku. Vyvrcholením celé stáže bylo bezesporu celodenní cvičení s místními záchranáři v jeskyni Chauts, kde účastníci z České republiky tvořili samostatný ASV tým v rámci cvičné záchranné akce. Na tomto cvičení byly komplexně prověřeny nabyté poznatky a techniky z předchozích dní stáže.

Co je ASV tým?

ASV tým je složený s 4-5 zkušených jeskyňářů – záchranářů. Jeho prvořadým úkolem je poskytnout zdravotnickou pomoc postižené/mu. Při záchranných akcí v podzemí je ASV tým ten, který významně rozhoduje o průběhu a úspěchu záchranné akce a o kvalitě a rozsahu zdravotnické pomoci, která se dostane postižené/mu.

Úkoly ASV týmu v rámci záchranné akce

 • dostat se do kontaktu s postiženou/ným
 • je-li postižená/ý na nebezpečném místě (voda, padající skály) dostat jí/ho na bezpečné místo
 • udělat první medicínskou prohlídku
 • první pomoc, po vyšetření následuje ošetření a rozhodnutí o dalším postupu
 • je-li to potřebné, členové týmu na bezpečném místě stavějí tepelný stan. Po postavení tepelného stanu je postižená/ý přenesen do stanu. Ve stanu, kde je teplo a čisto proběhne druhé, důkladné vyšetření a ošetření postižené/ho. Při delším čekání na zahájení transportu se vyšetření v tepelném stanu pravidelně opakují
 • informovat velitele záchranné akce a lékaře na povrchu o zdravotním a morálním stavu postižené/ho a doporučení k její/jeho transportu na povrch. Možnosti: vyslat 1-2 členy ASV týmu na povrch s vypsaným dotazníkem. Předat informace na povrh pomocí kabelového/ bezdrátového přenosu
 • na základě pokynů lékaře udělat další vyšetření a ošetření, případně nakrmit a napojit postižené/ho
 • psychologická podpora postižené/ho
 • velitel ASV týmu by měl být v neustálém v kontaktu s velitelem záchranní akce a s nejbližším transportním týmem
 • doprovod postižené/ho během transportu na povrch. V případě potřeby doprovod nařídí přerušení transportu postižené/ho
 • seznámení členů transportních týmů s druhem postižení, aby bylo možno dle toho uzpůsobit transportní techniky a přístup ke postižené/mu

Školení se zúčastnili: J. Buček, Z. Chvátal, I. Jadvidžák, S. Kovačič, J. Pernica, J. Pražák

(vloženo 24.11.2014 - stanice Morava, Bělehrádek)