SZS v jeskyni Býčí skála, Moravský kras - 17.7. 2021

 V sobotu dne 17.7.2021 proběhlo pravidelné cvičení členů SZS ČSS stanice Morava. Lokalitou pro realizaci byla zvolena jeskyně Býčí skála. Před vstupem do jeskyně byly oprášeny znalosti zdravotnické a přítomné členstvo bylo seznámeno lékařem stanice mimo jiné s moderním inhalačním anestetikem, pro možnou aplikaci u zraněného v podzemí.
Samotná část cvičení v podzemí byla tentokrát poněkud zvláštního průběhu. Dvě nezávislé skupiny měly možnost operovat v poměrně málo známých až nové objevených prostorách systemu jeskyně, tj. pro nácvik transportu zraněných byly vybrány pasáže kde probíhá aktivní průzkum. Jedná se o exponované části jeskyně, které jsou svoji polohou relativně obtížně přístupné a jejichž charakter vyžaduje pro průstup odpovídající výstroj, výzbroj a zejména zkušenosti. 
Skupiny speleozáchranářů se prostřídaly podle předem stanoveného časového harmonogramu. Pro transport bylo užito nosítek Nest. 


Fota z akce:

                                                                                                                                                                       (vložil Bělehrádek - 28.9.21)