Tomáškova propast, Český kras - 15.4. 2023

   15.4. 2023 proběhlo cvičení stanice Čechy v Tomáškově lomu. Cvičení bylo rozděleno na dvě části.
   V první části byla vytvořena 4 družstva, která měla za úkol vystrojit přidělenou vertikální část jeskyně, zajistit tímto úsekem transport nosítek a následně jejich předání dalšímu družstvu. Po vytažení nosítek na povrch následovalo posunutí družtev o jedno stanovistě, opětovné vystrojení vertikálního úseku a zajistění transportu nosítek.
   Po obědě následovala druhá část výcviku zaměření na kotvicí metody včetně praktických ukázek.
 


(vloženo: 20.4. 2023 - Ivo Záruba)