Tomáškova propast, Český kras - 9.4. 2022

   9.4. 2022 proběhlo cvičení stanice Čechy v Tomáškově lomu. Cvičení bylo rozděleno na dvě části.
   V prvé části proběhl několikrát nácvik vytažení osoby v nosítkách ze dna Tomáškovy propasti. Druhá část byla zaměřena na nácvik rozpojování hornin pomocí speciálních nábojek průměru 8mm. Tato metoda se používá pro rozšiřování podzemních prostor nebo k uvolnění například zaklíněné osoby v podzemí. Po teoretické části následovaly i praktické ukázky s  různou intenzitou použitých nábojek.


  

(vloženo: 20.4. 2022 - Ivo Záruba)