Únorová propast (Český kras) - 22.11. 2014

V termínu 22.11. 2014 se uskutečnila další z pravidelných cvičných akcí stanice Čechy.

Cvičení bylo zaměřeno na kombinaci všech běžně používaných technik a materiálu SZS. Nácvik proběhl v Únorové propasti, která se nachází ve stěně jámového lomu Mexiko v Českém krasu.

Byl simulován pád jedné osoby na dno propasti až na vodní hladinu a podchlazení jeho spolulezce při ústí propasti. Vzhledem k charakteru propasti bylo nutno upevnit zraněného před transportem do nosítek přímo na vodní hladině. Záchranáři vybaveni neopreny slanili k postiženému, za spolupráce záchranářů na lanech byl zraněný zafixován do nosítek a transportován k ústí propasti do štoly v lomové stěně. Zde byl připraven tepelný bod, kde byli oba zachraňovaní stabilizováni, ošetřeni a následně transportováni asi 60m vysokou lomovou stěnou na povrch.

zapsal velitel stanice Michal Novák

(vloženo 16.12.2014 - stanice Čechy, Záruba)