Věková struktura ČSS

Po jedenácti letech na sekretariátě jsem dospěla k přesvědčení, že již má smysl publikovat ucelený přehled toho, kolik členů a v jaké věkové struktuře vlastně náš spolek od roku 1979 eviduje. V databázi jsou sice z historie nějaké chybky, ale na celkový výsledek nemají vliv.

Můžete si prohlédnout vývoj počtu členů vůbec, či se můžete kochat animovaným stromem života v každém roce existence ČSS.

Veronika

21. 3. 2016