Velká Amerika - 16.4.2016

   Dubnové cvičení SZS stanice Čechy v jámovém lomu Velká Amerika bylo zaměřeno jak na nácvik transportních technik pomocí SRT, tak mělo i potápěčskou část.
   Nejprve členové stanice nacvičovali v tříčlenných družstev metodiku transportu protiváhou, byly procvičovány jak speciální kotvící systémy – LSS, funkce regulátora na kotevním stanovišti tak i vlastní protiváhy.
   Následovalo spuštění nosítek lomovou stěnou na vodní hladinu, kde si je přebrali potápěči a za pomocí celoobličejové masky transportovali nosítka pod vodní hladinou přes šířku lomu na protější břeh.

(zapsal Novák M., vloženo 5.5. 2016 - stanice Čechy, Záruba)