Zajímavosti - aktuálně k 23. 7. 2021


 • Fotografie Vladimíra Stehlíka; z 50. a 60. let minulého století (pravděpodobně...) nejsou vůbec popsány, jsou krásné, ale též vůbec není zřejmé, odkud jsou! .... Už se téměř vše ví - bleskové reakce pěti vítězů ankety radostně překvapily! (23. 7. 2021)
 • Unikátní fotoalbum z Macochy a okolí z let 1903 - 1907; dar manželů Milady a Ladislava Kohoutových - fotografoval František Hudec: jedinečné historické snímky jak z propasti, tak z podzemí i okolí Macochy dokládají i atmosféru a způsoby jeskyňaření té dávné doby (9. 7. 2021)
 • Amerika očima Radko Táslera! (14. 6. 2021)
 • vývoj členstva ČSS podle jednotlivých ZO ČSS v letech 2002 až 2021; ovšem tentokrát dle evidence plateb členských příspěvků - nelze srovnávat s věkovou strukturou, protože "falíruje" přestupování členů z jedné ZO ČSS do druhé, což sledování věkové struktury nemůže zahrnout - ovšem plnohodnotná detailní evidence plateb je vedena až od r. 2002, a proto z let předcházejících nebylo možno podobné údaje věrohodně dopočítat (11. 6. 2021)
 • bilance vývoje stavu a věkové struktury členstva ČSS v letech 1978 - 2021 - tabulky a grafík, ilustrujícího kolik lidu, dam či pánů v tom kterém roce mělo řádně zaplaceno členství v ČSS, a to od roku zakládání ČSS až do letošní uzávěrky členských příspěvků na rok 2021 (9. 4. 2021)

 • Korespondence V. Homoly s Jaroslavem Petrbokem - velmi osobně (rozuměj neformálně) laděná psaní, kde najdete nejen zmínky o zrovna "prorejpávaných" lokalitách, ale i ilustraci soudobého (... válečného...) způsobu pořizování lan a jejich vlastností; možná někdo budete vědět, který že to "nový kras západně od Brna" Vladimír Homola zmiňuje a zrovna tak proč se o článku o Chýnovské jeskyni vyjadřuje jako o cancu...;-). (16. 10. 2020)
 • Korespondence V. Homoly s Otto Ondrouškem - Vladimír Homola hlásí kolegovi do Brna nejen objevy v Chýnovské jeskyni či následky náletu na Prahu v roce 1945, ale i svoji hrdost na běhání za děvčaty ... a jiné podobné. (4. 9. 2020)
 • Korespondence V. Homoly s K. Absolonem - spor o lokalitu Chaby vč. trápení s Petrbokem. - nejen v moderní době se vědátoři hádají mezi sebou objevy  a o úroveň vědomostí; i tehdy se uráželi kvůli vzájemnému intrikování ... no, lidé se zkrátka bohužel vůbec v čase nemění. (28. 8. 2020)
 • Korespondence V. Homoly - Fr. Prošek mj. o Petrbokovi - samouk mechanik František Prošek hlásí své objevy a názory na průvodce Dědka; mj. popisuje i konstrukci lana, užívaného tehdy k průzkumu děr v krasu (28. 8. 2020)
 • Zlatý Kůň - zdá se, že dosud nepublikovaný drobný textík, sepsaný vlastnoprstně Jaroslavem Petrbokem a vytažený z tajemné "Petrbokovy bedny" Václavem Cílkem! Druhý, v textu zmíněný chlapec byl, jak posléze vystopováno Václavem Cílkem, Jiří Kovanda, bývalý člen ZO ČSS 1-07 Krasová sekce... (21. 8. 2020)
 • Nadčasové apely Jaroslava Petrboka - koho asi tak překvapí jeho nářky... dneska... (21. 8. 2020)
 • ToJeOn - bohužel nečitelný podpis kreslíře, ale JE TO ON, Jaroslav Petrbok osobně! (21. 8. 2020)
 • Jízlivosti Jaroslava Petrboka - ze vzpomínek paleontologa L. Marka (21. 8. 2020)
 • Historické fotoalbum krasové krajiny Moravského krasu bez nejmenší možnosti jakékoliv identifikace autorů či data vzniku - obrázky ještě z prvorepublikových průzkumů a výzkumů či zabezpečovacích akcí!!! Krásné krajinářské záběry i dnes již neexistující pohledy.

Štěpán Mátl (ZO ČSS 6-01 Býčí skála): případně lze fotografie prohlédnout zde: https://www.byciskala.cz/MaRS/index.php?show=galerie&id=470&celkem=61

Petr Himmel (ZO ČSS 6-11 Královopolská): v albu se uvádí omylem pod názvem Mariánská jeskyně (za střední části Mor. krasu.). Ve skutečnosti  je to Malčina jeskyně, označená jako  Ř-5 v celkovém číslování č. 1418 v Jižní části Moravského krasu nedaleko od jeskyně Ochozské. Fotografovaný erozní útvar má název "Jícen děla".

Lucie Burešová (ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha) poznává první vyobrazení ze složky "Rytinky". Jde o dílo Michaela Sachse z roku 1885 - a přikládá studii Johannese Mattese z roku 2012, ve které se zabývá historií jeskyní v Rakousku. Vyobrazení Postojné shodné s první rytinou je na str. 122.