Zlaté Hory - 18. až 20.10. 2019

   Ve dnech 18.- 20. 10. 2019 se konalo pravidelné součinnostní cvičení SZS stanice Čechy a stanice Morava v bývalém dolu v Zlatých horách. Tohoto cvičení se účastnili i příslušníci hasičského záchranného sboru.
   V pátek podvečer proběhla přednáška zástupců společnosti Diamo s.p. o důlní činnosti na území ČR, systémy dobývaní hornin, seznámení s riziky pohybu v bývalých důlních dílech a v neposlední radě seznámení s plánem sobotního cvičení. Hlavní body cvičení: prohlídka lokality, vyhodnocení rizik a možností transportu v případě nehody, orientace v důlním díle, vyhledávaní ztracených osob, komunikace, nácvik záchrany.
  
V sobotu ráno, po příjezdu k vstupu do dolu, byli členové stanic SZS rozděleni do dvou družstev. První družstvo mělo za úkol nalézt postiženého v dané části dolu, bez podrobnějších informací o postiženém, bez mapy, pouze základními polohovými informacemi. Tento úkol měl prověřit orientaci v dole, značení cest a komunikaci v podzemí. Druhé družstvo mělo také nalézt postiženého, ale mělo k dispozici důlní mapu s lokalizací postiženého. Tento úkol měl prověřit pohyb a orientaci v rozsáhlých částech důlního díla, včetně orientace a pohybu v jednotlivých patrech dolu. Po dokončení úkolů se po cca 4 hodinách obě družstva setkala u vstupu do dolu a úkoly si družstva prohodili. Cvičení bylo ukončeno v 18 hodin. Příslušníci HZS, za účasti členů SZS v jiné části dolu cvičili vyhledávání postiženého a jeho transport.
   Ve večerních hodinách proběhlo vyhodnocení cvičení a přednáška o rizikách spojených s případnou záchrannou osob ze studní.
   V nedeli bylo cvičení ukončeno praktickými ukázkami rozpojování hornin.


  (vloženo 23.10. 2019 - Ivo Záruba)