Expedice Kačna Jama

Kačna jama – jeskyně ležící na slovinské ponorné Rece byla díky členům ČSS v letech 2008 prodloužena o kilometr podzemních chodeb dómů a galerií, které svými rozměry berou dech. Jeskyně se tak stala druhou nejdelší ve Slovinsku. Organizátor výzkumů – ZO ČSS 6-19 Plánivy – si vzala za cíl objev odtoku podzemní Reky a prostor vzniklých její činností. Díky naší činnosti se podařilo nalézt další střípky z velice složité mozaiky zdejšího podzemního labyrintu, kterými jsme ovšem do řešeného problému vnesli další podstatné otázky ohledně odvodňování celého systému. Ať se jedná o vyšší patro Plánivského Rovu nebo o nově objevený Plzeňský Rov s fragmentem rozměrné chodby zavalené na obou stranách, sloužící za vyšších vod jako povodňové řečiště.

Průzkum systému se již neodehrává pouze pomocí klasických speleologických metod, ale je potřeba použít i speleopotápěčskou výbavu pro překonávání krátkých ale zato těžce dostupných sifonů. Samozřejmostí jsou několikadenní pobyty v podzemí. V dalším období se v Plánivském Rovu chystáme na dokumentaci nově objevených chodeb za sifonem a na pokus o objasnění neznámých přítoků z neznámé strany systému. V Plzeňském Rovu provedeme průzkum nadějných trativodů, směřujících k místu posledního známého odtoku Reky. Hlavní akcí by měla být expedice do povodňové větve odtoku z Kačne jamy - Cimrmanova Rovu, kde se pokusíme zorganizovat první potápěčský průzkum koncového sifonu. Tato akce je velice náročná na transport materiálu a v prvé řadě je závislá na počasí, jelikož se zdejší prostory po letní bouřce zatápějí velice rychle a do výšky několika desítek metrů. Proto uděláme v prvé řadě vše pro bezpečný průběh expedice.

Více o projektu Kačna jama na www.planivy.cz