Expedice Xibalba

Oblast působení expedic XIBALBA (čti šibalba) je známá jako tzv. mayská Riviéra, která představuje pás východního pobřeží poloostrova Yucatan, táhnoucí se od známého letoviska Cancún k jihu, až téměř k hranici s Belize. Je omývána vodami Karibského moře a nazývána podle staré mayské civilizace, která toto území kdysi obývala. Odtud pochází i název Xibalba, což v mayském jazyce znamená podsvětí.

Geografická poloha, geologické a klimatické podmínky a dávné osídlení daly vzniknout ojedinělému území s rozsáhlými jeskynními systémy, neprostupnou džunglí a stále ne zcela objasněnou historií. Povrch oblasti je absolutně plochý bez jakýchkoliv povrchových toků, pokryt hustou, neprostupnou džunglí, ve které se ukrývají tzv. cenoty. Cenoty mohou představovat menší jezera, zčásti nebo úplně krytá skalním převisem, nebo úzké, korodované komíny, vedoucí zpravidla do labyrintu podzemních chodeb.

První expedice členů ČSS sem zavítala v roce 2003, kdy byl po prvotní rekognoskaci zahájen průzkum v cenotu Cangrejo, kde se podařilo objevit a zdokumentovat téměř 1 km nových prostor.

V letech 2004–2005 byly podniknuty celkem 3 expedice, které objevily více než 3 km chodeb v cenotu Joolis a novou jeskyni v cenotu Zebra, dlouhou téměř 2 km.

V roce 2006 se podařilo objevit další pokračování v cenotu Cangrejo a propojit jej s cenotem Ich-Kin, čímž vznikl systém dlouhý více než 6 km. Ve stejném roce byl zahájen průzkum v cenotu Koo´x Baal, kde tehdy známé prostory měly délku 3,5 km a kde se podařilo objevit rozsáhlé pokračování. Na konci roku dosáhla délka jeskyně 10 kilometrů. V letech 2007 a 2008 přinesl průzkum objevy ještě rozsáhlejší, čím se jeskyně Koo´x Baal zařadila na 7. místo v žebříčku nejdelších podvodních jeskyní světa s délkou všech prostor více než 20 km.

V letech 2010 a 2011 došlo k dalším mimořádným objevům a délka celého systému dosáhla neuvěřitelných 36 km! Kromě objevů nových chodeb se podařil i významný objev paleontologický, když byla v odlehlé části jeskyně objevena téměř úplná kostra neznámého obratlovce. Více o expedicích Xibalba a objevech uskutečněných jejími členy se můžete dočíst ve sbornících Speleofórum.