Projekt Mt. Kanin -2 000 m

Jedním ze základních kamenů tohoto projektu byla výprava a následná tragická událost českých speleologů v jeskyni ABISSO MICHELE GORTANI v roce 1987, při níž zahynuli speleologové J. Musil, M. Pešek a Z. Nigrín. Mezinárodní speleologický projekt  Mt. Kanin - 2 000 m započal v roce 1994, tedy o 7 let později.

Oblast se nachází na pomezí italsko-slovinské hranice v geografické soustavě pohoří Julských Alp. Cílem tohoto projektu je nejen poznání doposud všech známých jeskynních soustav masivu, ale zejména jejich další objevování a poznání zatím neznámých, předpokládaných a velmi složitých podzemních labyrintů směřujících k vývěrům v údolí řeky Soči. Amplituda mezi vchody a vývěry je v některých místech až úctyhodných 2 100 m a masiv tady skrývá jednu z nejhlubších propastí světa. Na projektu Mt. Kanin - 2 000 m se podílí kromě členů ČSS také speleologové z Ruska, Ukrajiny, Polska, Maďarska, Itálie, Slovinska a Slovenska.

Od roku 1994 se podařilo objevit četné jeskyně a jeskynní systémy

  • C11 -664 m,
  • C24 PRETTY WOMAN -240 m,
  • BLACK JACK -302 m,
  • ČEŠKA JAMA -654 m, propojením s jeskyní BREZNO POD VELBOM pak vznikl systém s denivelací 910 m,
  • v jeskyni SKALARJEVO BREZNO -911 m, objevy v galerii SLEEPING DRAGON.