Expedice Tepui - Venezuela

Tepui je domorodý název pro stolové hory Guyanské vysočiny, které se rozkládají mezi Orinokem a Amazonkou. Plocha Guyanské vysočiny dosahuje téměř 1mil. km2. Tepui se vypínají ohromnými, kolmými, až převislými stěnami nad hustými pralesy, jsou často vysoké přes tisíc metrů, což činí vrcholová plata téměř nepřístupnými. Guyanský štít je tvořen proterozoickými (starohorními) sedimenty velmi dobře vytříděných křemitých písků na podloží vnitrokontinentální prekambrické žulové pánve. Stolové hory se zformovaly erozními pochody během více než dvou miliard let.
http://audy.speleo.cz/tepuy

V roce 2002 byla členy České a Slovenské speleologické společnosti objevena jeskyně Krystalové oči (Ojos de Cristal) v jižní části venezuelské stolové hory Roraima-tepui. Již v dalším roce ČSS zorganizovala výzkumnou expedici, která zaměřila více než 4,5 km horizontálních chodeb vytvořených v křemenných pískovcích. Objevem jeskynního systému Ojos de Cristal se odstartoval mezinárodní speleologický zájem o křemencové jeskyně Guyanské vysočiny. V roce 2005 se venezuelským a britským jeskyňářům z SVE (Venezuelská speleologická společnost) podařilo nalézt další pokračování této jeskyně. Významnou prolongaci zde také provedli členové Slovenské speleologické společnosti v roce 2006. Dnes je Sistema Ojos de Cristal nejdelší jeskyní světa v křemenných pískovcích s celkovou délkou 8,2 km.
http://audy.speleo.cz/Roraima/Ojos

V roce 2004 a 2005 se členové ČSS podíleli také dominantním způsobem na výzkumu jiné mohutné jeskyně Guyanské vysočiny a to Cueva Brewer v masivu Chimantá (čti Čimantá). Čeští, venezuelští a slovenští výzkumníci zde probádali a zdokumentovali 5 km obrovských tunelovitých chodeb. Největší prostora objevená v této jeskyni zaujímá objem několika set m3 a řadí se tak k deseti nejmohutnějším podzemním prostorám světa (včetně vápencových). V Brewerově jeskyni byla nalezena celá řada sekundárních výplní tzv. biospeleotém. Na jejich vzniku se podílejí jednobuněčné organizmy. Jejich vědecký výzkum je teprve v počátcích. Expedice do masivu Chimantá, které čeští speleologové organizují spolu s SVCN (Venezuelská společnost přírodních věd), mají multivědecký charakter.
http://audy.speleo.cz/Chimanta

Poslední objevenou horizontální jeskyní je Sistema de la Araña. V roce 2007 zde členové ČSS nalezli všechna vývojová stadia pískovcových jeskyní a na základě poznatků z této lokality byla poprvé vyslovena "kompletní" teorie geneze vzniku jeskyní v křemencích nebo v křemenných pískovcích.